Bekymret for vannet i Volda

Mattilsynet truer nå Volda kommune med tvangsmulkt for å tvinge kommunen til å sette i gang utbedring av flere forhold med vannforsyningen som ikke er i samsvar med drikkevannforskriften. Det skriver Sunnmørsposten. Når flere forhold ikke er i tråd med forskriften kan det få store konsekvenser for kvaliteten på vannet.Ifølge avisa fikk kommunen etter en inspeksjon i november pålegg om å utarbeide en plan for rensing ved hovedvannverket. En av grunnene var at det ikke er etablert tilstrekkelige hygieniske barrierer ved det kommunale vannverket. Kommunen fikk frist til mars, men søkte om utsettelse til mars neste år. Mattilsynet forlenger nå fristen til november, men varsler vedtak om tvangsmulkt hvis ikke arbeidet blir prioritert. Hovedvannverket forsyner ca 7200 personer.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL

Beklager involvering i forkant av Molde-ordførerens uttalelser