NRK Meny

Bekymret for lederstrukturen

Volda kommune vil møte ledelsen i Helse Møre og Romsdal for å sikre at stortingsvedtaket om stedlig ledelse ved sykehusene blir satt i verk. Ordfører Jørgen Amdam er urolig for den interne drifta ved sykehuset, dersom Helseforetaket innfører lederstrukturen på tvers av sykehusene. Han sier lokal ledelse er nødvendig blant annet for å sikre god dialog mellom sykehusene og utenforstående aktører.

Jørgen Amdam
Foto: Trond Vestre / NRK