Behov for nytt fengsel i Ålesund

Justisminister Grete Faremo sier kapasiteten i enkelte fengsel i Norge bør bli bedre. Nå venter Faremo på en kapasitetsplan som skal gi en gjennomgang av hele tilbudet i kriminalomsorgen.

Justisminister Grete Faremo sier kapasiteten i norske fengsel bør bli bedre enkelte steder. Hun gir signaler om at det er behov for et nytt fengsel så sentralt som mulig i Ålesundsområdet.

Grete Faremo på besøk i Ålesund fengsel. Foto: Øyvind Sandnes.

Mandag var Justis- og beredskapsminister Grete Faremo på besøk i Ålesund fengsel. Hun gir signaler om at det er behov for et nytt fengsel så sentralt som mulig i Ålesundsområdet.

Faremo sier arealet i fengselet er svært godt utnyttet og det gjøres en god jobb i fengselet, men ser likevel at det er flere utfordringer.

– Det er en del behov som ikke dekkes optimalt med denne bygningsmassen, sier Faremo.

Ålesund fengsel ble bygget på 1860-tallet og ble bygd opp igjen etter den store bybrannen i Ålesund i 1904.

Grete Faremo

Grete Faremo så mandag Ålesund fengsel. Hun sier det er en del behov som ikke dekkes slik situasjonen er i dag.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

Selv om bygget har vært pusset på en rekke ganger, bærer det preg av tidens tann. Riksantikvarens fredning av bygningen setter også begrensninger for utvidelsen.


– Dette er en gammel bygningsmasse, som er godt utnyttet, men som gjør det vanskelig å tilby en soning ut fra de krav som stilles i loven, sier Faremo.

LES OGSÅ:
Behov for enorm opprusting av norske fengsler
Fengsler i hele landet blir lagt ned - i Ålesund vil de utvide

Mange gamle bygningsmasser i Norge

Kriminalomsorgen har til behandling en egen kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer.

Nå venter justisministeren på kapasitetsplanen, som vil gi en helhetlig gjennomgang av hele tilbudet i kriminalomsorgen.

– I kapasitetsplanen som jeg får om noen dager har man gått inn på et alternativ som innebærer utbygging i Ålesund. I tillegg ser man også på behovet for åpne plasser og overgangsbolig, sier Faremo.

Justisministeren mener det er viktig å sikre en god kriminalomsorg som rehabiliter best mulig for de enkelte. I dag i Norge er det flere fengsels som trenger en opprustning.

Pressemøte Ålesund fengsel

Pressemøte i Ålesund fengsel mandag.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

– Vi har mange små anstalter i Norge, og mye av bygningsmassen er svært gammel. Med det utgangspunktet har man prøvd å tegne opp en del muligheter for fremtiden. Vi ser at kapasitet bør bli bedre noen steder i landet, sier Faremo.

Bynært fengsel

Det har tidligere vært diskutert nedleggelse av Ålesund fengsel, sammen med en del andre mindre fengsel.

– For denne regjeringen er det ikke aktuelt å legge ned kapasitet uten å ha lagt planer om å utvide, sier Faremo.
– Så det vil forbli et fengsel i Ålesundsområdet?
– Slik jeg ser de ja, sier justisministeren.

Faremo sier det er for tidlig å konkludere med at det vil bli et nytt fengsel sentralt i byen. Lokaliseringen og når en kan få et nytt fengsel er også for tidlig å si noe om.

– For få celler i dag

Dette er første gangen Grete Faremo var på besøk i Ålesund fengsel.

– Det var et hyggelig besøk. Hun kommer jo ikke med noen lovnader, men er positiv i forhold til det hun så når det gjelder kompetansen på Sunnmøre, sier fengselsleder Hans Inge Jørstad.

Hans Inge Jørstad

Fengselsleder i Ålesund fengsel Hans Inge Jørstad sier dagens lokalisering ikke er gunstig.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

Det er flere ting med situasjonen i dag i Ålesund fengsel, som er utfordrende.

– Dette er et fengsel som er nærmere 150 år gammel, lokaliseringen er i høyeste grad ikke gunstig og det er alt for få celler i forhold til behovet i distriktet, sier Jørstad.

Lang soningskø

Per Sigurd Våge, regiondirektør Kriminalomsorgen Region vest, har jobbet for å beholde og utvikle fengselsplassene. Han var også til stede i Ålesund fengsel i dag og møtte Grete Faremo.

– Jeg syns det er positive signaler jeg hører i dag, sier Våge.
– Syns du hun er tydelig?
– Ikke mer tydelig enn en minister kan være, med tanke på at det er snakk om utsikter og mål for fremtiden, sier Våge.

Regiondirektøren ser for seg å bygge ut mot 50–70 fengselsplasser i dette distriktet.

– Jeg syns det haster for vi har en soningskø som ligger på 250, og har vært opp i høyere tall før, sier Våge.

Våge vil ikke gå for mye inn på det beste lokaliseringsstedet for fengselet. Haram har tidligere vært et alternativ, men Våge sier det ikke lenger er så optimalt.

– Ålesund kommune eller nærliggende er det beste for vår del på grunn av beredskapsenheter, samarbeid med forvaltningsenheter som NAV, helse og skole. Fengselet bør ligge der vi kan få oppfylt oppgavene våre på best mulig måte, sier Våge.