Beheld raudt farenivå ved Mannen

På grunn av variasjonar i hastigheita og nokre små framstøyt, beheld NVE raudt farenivå ved fjellpartiet Veslemannen. Det opplyser dei i den siste dagsrapporten. Bevegelsane i øvre del er 13 centimeter i døgnet og 1,5 centimeter i nedre.