Beheld raudt farenivå

Sjefgeolog i NVE, Lars Harald Blikra, fortel at det store raset som gjekk i går har påverka fjellet i stor grad. Det har mellom anna lagt meir press på den nedre delen av det rasfarlege fjellpartiet.