Begrunnelsen er klar

Begrunnelsen for dommen fra Høyesterett i saken mellom Prezioso Linjebygg og en tidligere ansatt er nå klar. Mannen gikk til sak etter at han mista jobben i bedrifta i 2016. Høyesterett har nå kommet til at arbeidsgiver i denne saken skulle sett opp- og nedbemanningsprosessene i sammenheng, og at det ikke var god nok grunn til å vurdere disse prosessene hver for seg at ansettelsene var gjennomført før oppsigelsestidspunktet. Linjebygg blir derfor dømt til å betale rundt 470.000 i saksomkostninger. Bedriften har tidligere varslet at de vurderer å anke dommen.