Begrensa kapasitet på rute 36

På fergerute 36, Sølsnes–Åfarnes, blir det begrensa kapasitet på avgang fra Åfarnes klokken 21.35 på grunn av transport av farlig last.