Bedre rutiner og pressesenter

– Samvirket i Møre og Romsdal fungerte veldig godt, sier fungerende politimester Ingmar Farstad om evakueringa av Viking Sky i mars. Han sier det er noen forbedringspunkter når det kommer til bedre rutiner for føring av evakuerte-lister. Dette ble utført manuelt og politiet vil ta i bruk digitale løsninger for å gjøre det mer effektivt. I tillegg mener politiet og ordfører i Fræna, Tove Hennøen, at det burde vært opprettet et pressesenter.