Hopp til innhold

Nå skal båten vekk!

Sykkylven kommune forlanger nå at et båtvrak som sank ved kaia i Hundeidvika under orkanen Dagmar blir fjernet.

Krasnoselsk

Den russiske tråleren Krasnoselsk sank ved kai i Hundeidvik 1.juledag 2011.

Foto: Øystein Røimål

Sykkylven kommune har havet i en skikkelig knipe. Rederiet som eid den russiskregistrerte tråleren Krasnoselsk som sank 1. juledag i 2011, er som sunket i jorden.

Sykkylven kommune har i over to år forsøkt å få båten fjernet. Nå reiser ordfører Petter Lyshol til Oslo for fjerde gang på to år, for å overtale staten til å ta regningen for å fjerne vraket.

-Båten gikk ned og forliste under Dagmar, og det er over to år siden no og vi har forsøkt gjentatte ganger å få båten fjerna, og det har vi ennå ikke lykkes med. Den skaper problemer for den kaia den ligger ved siden. Den hindrer utvikling av det selskapet som ligger ved kaia, sier Lyshol.

Les også: Tråler har gått ned i uværet

Les også: Russiske trålar forliste under Dagmar- no krev ordføraren heving

Fishtech i Hundeidvik

Tråleren hindrer utvikling ved bedriften Fishtech i Hundeidvik

Foto: Jannicke Farstad / NRK

Miljøproblem også

Men vraket skaper også andre eutfordringer for kommunen. Det finnes nemlig store mengder med olje om bord.

–Båten lekker olje jamt og trut, og vi vet heller ikke når den klekkasjen vil øke. Ingen som kan gi oss svar på dette. Så vi må få båten vekk, sier Lyshol.

Den russiske tråleren er om 53 meter lang – og øverste delen av båten ligger bare 4,5 meter under vannflata.

Den 53 meter lange tråleren «Krasnoselsk» ble bygd i Litauen i 1977,

Tråleren ligger på 30 meters dyp og rundt 30 meter fra kaia, som tilhører bedriften Fishtech. Båten kom fra Kirkenes 14. desember 2011, og var i Hundeidvik for å få montert fryseri.

TIl Oslo for fjerde gang

Det er altså fjerde gang Lyshol nå søker hjelp i Oslo. Under den forrige regjeringa møtte han Fiskeridepartementet – nå søker han lykken hos Samferdselsdepartementet som har overtatt ansvaret for saka.

–Slik som jeg føler dette, er kommunen en uskyldig part i denne. Vi har brukt mye penger på denne saken allerede. Staten burde ta regningen søke kravet til rederiet å få regress. Staten har muskler til å gjøre dette, det har ikke Sykkylven kommune, sier ordføreren.