Båt kantra i Ålesund

Naudetatane i Ålesund måtte rykke ut til Gåseidvika klokka 0730 etter melding om ein roar som hadde kantra. Det er opplyst at roaren har tatt seg opp på kjølen av båten, og skal vere uskadd.