fallskermulykke, Trollstigen
Foto: Ottar Rydjord

Basehoppulykke Trollstigen

  • Braut lårbeinet

    Mannen som blei skadd i ei baseulykke i Trollstigen braut lårbeinet, opplyser politiet. Ifølgje politiet skjedde ulykka truleg då han feilberekna vindforhold i landingsområde. Politiet opprettar sak og tek avhøyr av vitne på staden.

  • Basehoppulykke i Trollstigen

    Politiet melder at ein person i 50-åra skal ha blitt skadd i ei baseulykke i Trollstigen. Ifølgje politiet skal dette truleg ha skjedd under landing. – Vi veit ikkje eksakt kor personen hoppa frå. Han er våken, men har truleg fått brotskadar og blir varetatt av helse.

    fallskermulykke, Trollstigen
    Foto: Ottar Rydjord