Barnevernet tar sjølvkritikk

Barnevernet i Ålesund tar sjølvkritikk etter at ein tilsynsrapport viste alvorlege manglar. Ein fosterfar blei i juli 2017 dømt for overgrep mot eit fosterbarn som Ålesund kommune hadde plassert i familien hans. Barnevernsleiar Venke Brandshaug seier dette er ei svært trist sak som dei tar på største alvor, og at dei går gjennom rutinane for å sikre at dei er tilfredsstillande.

Venke Brandshaug
Foto: Ålesund kommune