Barnevernet klarer ikke å ta unna

De kommunale barneverna i fylket brøt tidsfristen i vel 13 prosent av sakene de hadde til behandling siste halvår i fjor.

Liv Aasen hos Fylkesmannen innrømmer at det er for mange saker som blir liggende for lenge

Seniorrådgiver Liv Aasen hos Fylkesmannen innrømmer at tallet på saker som blir liggende for lenge før de blir tatt tak i, er for høyt

Foto: Sissel Brunstad / NRK

Kommunene er pålagt å behandle bekymringsmeldinger til barnevernet innen tre måneder, men unntaksvis innen seks måneder hvis fylkesmannen godkjenner det.

Alvorlig

Når loven blir brutt i over 13 prosent av barnevernssakene, er det alvorlig, sier
seniorrådgiver hos Fylkesmannen, Liv Aasen.

–Det er alvorlig for det enkelte barn som da kanskje ikke får den hjelpen det trenger innenfor rimelig tid, sier Aasen.

Hun innrømmer at det er for mange kommuner som sliter med fristene. Det gjelder både stor og små kommuner og det varierer fra rapportering til rapportering hvem det gjelder.

Viktig for tilliten

Heidi Avdem som er kollega med Liv Aasen, innrømmer at de er redde for at tilliten til Barnevernet som institusjon kan bli svekket hvis det går for lang tid før noe skjer når folk sier ifra.

Heidi Avdem er bekymret hvis folk mister tillit til Barnevernet

Seniorrådgiver Heidi Avdem sier det er viktig for tilliten at Barnevernet klarer å ta fatt i innmeldte saker innen fristene

Foto: Sissel Brunstad / NRK

– Vi har ikke tall på hvor mange henvendelser Barnevernet i kommunene får, men det er viktig at alle som henvender seg har tillit til at saken de bringer inn blir tatt tak i, sier Avdem.

Flere forklaringer

Liv Aasen sier det kan være flere forklaringer. Blant Annet har Barneverket en svært høy andel ansatte som slutter per år.

– Det tallet har vært oppe i 30 prosent, og det er høyt, sier den erfarne seniorrådgiveren hos Fylkesmannen.

Det er også slik at når en kommune først har kommet «bakpå», sliter den med å komme à jour med saksbehandlingen og det å holde fristene.

De er også store variasjoner i hvor mange saker en saksbehandler har til enhver tid. Noen har 15 saker i snitt- andre har 30.