Barnesenter ved det nye sykehuset

En arbeidsgruppe i Helse Møre og Romsdal har lagt fram en anbefaling som omfatter en sengepost for barn med et sengetall på 8 senger på det nye sykehuset på Hjelset.

Hjelset sykehus

En arbeidsgruppe vil ha en sengepost for åtte barn på det nye sykehuset på Hjelset.

Foto: Pål Ingdal

Det understrekes i rapporten at sykehuset i Ålesund fortsatt skal ha det største og mest differensierte tilbudet for barn i Møre og Romsdal.

Gruppa er blitt ledet av Marianne Nordhov som til daglig er barnelege ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun sier at tilbudet gruppa skisserer i det nye sykehuset er en barne- og ungdomsseksjon, om lag på størrelse med tilbudet man har i dag I Kristiansund, men med noe økt bemanning i helgene.

Nordhov sier videre at det har vært en omfattende jobb, men at de har hatt en flott arbeidsgruppe med gode diskusjoner.

Bør avgrense stenginga

Arbeidsgruppa mener også at helseforetaket i perioden fram til sykehuset står klart bør vurdere å avgrense stenginga i Kristiansund til fire ukjer om sommeren, lagt til den samme perioden som fødeavdelinga er stengt.

Saken skal etter planen bli lagt fram for styret i Helse Møre og Romsdal den 25. oktober, og frem til det skal rapporten gjennom enrisiko- og sårbarhetsanalyse ledet av PwC.

Rapporten skal behandles i styret den 25.oktober.

Marianne Nordhov

Marianne Nordhov har ledet arbeidet med rapporten.

Foto: Roar Strøm / NRK