Barnehagane klagar

Barnehagane i Ålesund som blir kravde for over fem millionar kroner, klagar til kommunen. Kommunen hevdar dei private barnehagane mellom anna har henta ut ulovleg høge leiarløner, gitt seg sjølve private lån og fordelar.

Åse barnehage
Foto: Øyvind Sandnes