Hopp til innhold

Her har de lengst ventetid på psykisk helsehjelp for barn og unge

Møre og Romsdal har lenge vært en av verstingene på ventetid for barn og unge i psykiatrien. Nå håper de at to private aktører vil være løsninga.

Skilt for Helse Møre og Romsdal sitt helsetilbud for psykisk helsevern for barn og unge. Skiltet er hvitt, med blå ramme og blå skrift.

LANG VENTETID: Barn og unge som trenger psykisk helsehjelp ved Helse Møre og Romsdal har lengst ventetid i landet.

Foto: Remi Sagen / NRK

Barn og unge i Møre og Romsdal måtte i gjennomsnitt vente 82 dager på psykisk helsehjelp i februar.

Det er fem dager mer enn i januar, 17 dager mer enn på samme tid i fjor, og langt over den øvre grensa myndighetene har satt på 35 dager.

Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom ved lærerutdanninga i Hamar.

Adrian Lorentsson forteller at det også er veldig mange unge som sliter som ikke får komme på denne ventelisten.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Ifølge statistikk fra helsedirektoratet er dette den lengste ventetiden i hele landet.

– Dette er jo spinnville tall. Det er kjempealvorlig for barn og unge å måtte vente så lenge på hjelp, sier Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom.

Se ventetid for ditt helseforetak i grafen under.

Tall fra St. Olavs hospital er ikke med, det nye pasientjournalsystem Helseplattformen fører til feil og mangler i datagrunnlaget.

Fortsetter å øke

I september i fjor brøt alle de fire helseregionene kravet om å gi helsehjelp innen 35 dager.

Men også da var Helse Møre og Romsdal den som kom aller verst ut når det kom til ventetida for barn og unge.

Da var gjennomsnittlig ventetid på 81 dager.

Den gangen sa avdelingssjefen for psykisk helsevern i foretaket, Manuela Strauss, at de håpte ventetiden ville bli kortere til jul i fjor.

Det har ikke skjedd.

– Bakgrunnen for det, er at vi har en stor andel nyhenviste pasienter, som egentlig har opprettholdt seg siden vi gikk inn i Covid-perioden. Vårt tilbud har ikke vært dimensjonert for det, sier klinikksjef for psykisk helse og rus i Helse Møre og Romsdal.

Nærbilde av Ståle Hoff, som er klinikksjef Psykisk helse og rus hos Helse Møre og Romsdal

Ståle Hoff sier at ventetiden er beklagelig.

Foto: Jonas Otneim / NRK

Les også: Ventetida i psykiatrien aukar: Fride (20) måtte vente eit halvt år på hjelp

Fride Stokke Dyb
Fride Stokke Dyb

Samarbeider med det private

I følge klinikksjefen jobber de nå med flere tiltak for å få ventetida ned. Ett av dem er at de har inngått samarbeid med to private aktører som skal ta unna deler av ventelistene.

– De har brukt litt tid på å komme i gang, men fra mars er de oppe og går 100 prosent. Da vil vi forhåpentligvis også redusere våre ventetider, forteller Hoff.

Videre forteller han at de helst skulle hatt mulighet til å håndtere dette selv, men at de ikke har nok fagfolk.

– Vi jobber med å rekruttere folk, men akkurat nå er det krevende, sier han.

Hvordan skal dere få folk til å velge Helse Møre og Romsdal?

– Vi må jobbe med fagmiljøet, for vi vet at det er det som rekrutterer. De må få en hverdag de opplever som interessant og givende.

Helse Møre og Romsdal. Skilt for psykisk helsevern for barn og unge.

Hoff sier at målet er å nå det nasjonale målkravet på 35 dager, men han kan ikke si når de vil nå det.

Foto: Remi Sagen / NRK

Psykologsentret «Unicare Coperio» som er ganske nyoppstartet i Molde, er en av de private aktørene som helseforetaket håper skal bidra til at ventetiden blir kortere.

Avdelingsleder på psykologsentret «Unicare Coperio»i Molde Lill Tove Gimnes, sitter på et møterom i lokalene i Storgata. Døra ut til gangen står åpen. Veggene i rommet er blå.

Avdelingsleder Lill Tove Gimnes hos Unicare Coperio» i Molde håper de kan bidra til at ventetidene blir kortere.

Foto: Mari Aandahl Kippernes / NRK

– Vi har etablert oss i Molde på grunn av en samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge, sier avdelingsleder Lill Tove Gimnes.

– De ønsket å få til en avtale med oss fordi ventelistene og trykket inn mot både voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri har vært stort over lang tid, forklarer hun.

Ventetiden for psykisk helsehjelp skal også diskuteres i Helse Møre og Romsdal sitt styremøte onsdag.

Krever flere grep

Lorentsson i Mental Helse Ungdom er tydelig på at det må bli gjort grep for å få ventetidene ned.

– Det må brukes mye mer penger, lavterskeltilbud som helsesykepleiere på skolen må være langt mer tilgjengelig og kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien må utbedres, sier han.

Tall fra St. Olavs hospital er ikke med i tabellen under, da det nye pasientjournalsystemet Helseplattformen fører til feil og mangler i datagrunnlaget.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL