Bank vil hente 100 millionar

Sparebank 1 Søre Sunnmøre planlegg å hente inntil 100 millionar kroner gjennom å tilby eigenkapitalbevis. Det er generalforsamlinga som avgjer, men dette er absolutt noko vi vurderer, seier adm. dir Stig Brautaset i banken til nett.no (krev innlogging) Banken vil styrke eigenkapitalen fordi dei har tap på eigedom og offshore.