Fylkeskommunen kutter - men øker også investeringene

Møre og Romsdal fylkeskommune skal investere for 3,4 milliarder de kommende fire åra. Men budsjettforslaget innebærer også kutt i ferje- og busstilbudet.

Fylkeshuset i Molde.

Dette er fylkeshuset. Her i Molde holder fylkesrådmannen og fylkesadministrasjonen til.

Foto: Omar Sejnæs / NRK

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik la i dag frem budsjettet for 2014 og økonomiplan for de neste fire åra for fylkeskommunen. Lånegjelden i fylkeskommunen øker fra 3,3 milliarder kroner til 4,7 milliarder. Men fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik mener at fylkeskommunen toler dette.

Ottar Brage Guttelvik

Ottar Brage Guttelvik er fylkesrådmann i Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi opprettholder i stor grad dagens drift. Vi får plass til noen nye investeringer, både innen utdanning og samferdsel. Dette er et godt budsjett, sier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

Ferjeruter i fare

Likevel innebærer budsjettet at den fylkeskommunale driften må bli mer effektiv. Dette kan bety kutt i ferjeruter som Aresvika-Hendset og Hundeidvika-Festøy.

Vi nevner disse rutene som eksempel for å få et budsjett i balanse. Vi må også se på hvor mange det er som bruker disse strekningene. Vi har sett at det er liten bruk av disse ferjestrekningene. Der er også omkjøringsmuligheter, sier Guttelvik.

Fylkesrådmannen varsler også endringer på bussruter med få passasjerer. Der vil man prøve å få alternative transportmetoder for de aktuelle reisende.

Endringer i skoletilbudet

Fylkesrådmannen tar også til orde for enkelte strukturendringer innen de videregående skolene. Ingen skoler blir konkret foreslått ofra. Driften er imidlertid for dyr, og elevtallet går ned i Romsdal og på Nordmøre. På Sunnmøre øker elevtallene kraftig.

Nå gjør vi oss ferdige med investeringene i Molde og Kristiansund, og fortsetter i Ålesund, sier Ottar Brage Guttelvik.

Etterslep i vegvedlikeholdet

Det andre store pengesluket er fylkesveiene. Der er utfordringene store. Der er et etterslep i vegvedlikeholdet på 5,6 milliarder kroner.

Vi har ikke funnet plass til å gjøre noe vesentlig med dette, sier Guttelvik til NRK.

I fremtiden kommer Nordøyvegen til å bli en stor post på fylkeskommunens budsjetter, om prosjektet blir realisert. Den endelige regjningen på dette prosjektet er imidlertid ikke lagt frem ennå. Det mangler svar på endel forutsetninger som hvor lenge man får ferjesubsidier.

Det er all grunn til å tro at dette blir en stor investering. Men fortsatt er det vanskelig å si hvor stor denne investeringen blir, sier Guttelvik.