Hopp til innhold

Både kostnaden og pendlertiden må ned

Stortingsrepresentant Helge Orten mener det er fullt mulig å redusere kostnadene med å bygge Møreaksen. I går ble det klart at regjeringen gir grønt lys for prosjektet som skal gjøre det mulig å krysse Romsdalsfjorden ferjefritt.

Romsdalsaksen

Møreaksen skal bidra til en ferjefri E39.

Foto: Øivind Leren / Statens vegvesen

Men kritikerne mener det blir for dyrt og statsministeren har signalisert at kostnadene for Møreaksen og andre store E39-prosjekt må ned. Da regjerings- og støttepartiene slapp flere nyheter på Molde fergekai i går, ga Høyres Helge Orten klart uttrykk for at det er mulig.

– Anslagene som ligger der i dag er ut i fra firefelts vei og 110-grense på hele strekningen mellom Ålesund og Molde. Det er viktig å planlegge det, men det er ikke sikkert det skal bygges slik fra første dag, sier Orten.

Et av argumentene for å planlegge slik har vært behovet for å få ned pendlertiden, og forsåvidt også reisetiden generelt.

– Du får ned pendlertiden ganske vesentlig uansett, selv om du ikke får firefelts vei. For det første kan en reise når en vil. Og selv om farta ikke blir 110, men «bare» 90, så går det raskere enn i dag. I tillegg blir jo veien uansett kortet ned, og dermed også reisetiden, påpeker Høyre-politikeren.

Harald Nesvik, Helge Orten og Steinar Reiten

Harald Nesvik, Frp, Helge Orten, Høyre, og Steinar Reiten, KrF, presenterte nyheten på Molde fergekai.

Foto: Trond Vestre / NRK

Kan ikke legge planene til side

Det innebærer imidlertid ikke at han ønsker å legge til side dagens planer. For Orten mener at en på sikt bør få både fire felt og en fartsgrense på 110 kilometer i timen.

– Skal en få en skikkelig god og effektiv arbeidsmarkedsregion må en det. Kortest mulig reisestid betyr at du binder sammen regionen maksimalt.

Åtte milliarder kroner, som var innholdet i pakken som ble presensert i går, er godt under prislappen for Møreaksen. Pengene gjør likevel at prosjektet som skal gjøre det mulig å krysse Romsdalsfjorden uten ferge er et steg nærmere å bli bygget.

Skal bygge fylket tettere sammen

Torill Ytreberg og Kjell Sandli

Torill Ytreberg i NHO frykter at kostnadskutt skal gå ut over pendlertiden.

Foto: Trond Vestre / NRK

Målene med prosjektet er å få ned pendlertiden og å få et større bo- og arbeidsmarkedsområde. Det betyr at bedriftene får større tilgang på arbeidskraft, mens folk får flere jobber å velge mellom.

Dette er noe av grunnen til at Næringslivets Hovedorganisasjon og regiondirektør Torill Ytreberg har gått inn for prosjektet. Derfor er hun skeptisk til å kutte så mye i kostnadene at det går ut over pendlertiden.

– Hele poenget med prosjektet er å få ned reise- og pendlertiden og få en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Derfor må også tilførselsveiene utbedres. Den kampen må vi bare ta. Skal vi få bygget fylket tettere sammen så kan det ikke stoppe med dette.