Hopp til innhold

Fikk ikke god nok oppfølging da babyen deres døde

– Vi hadde uendelig mange spørsmål, men opplevde å bli møtt av stengte dører, sier Tore.

Renate og Tore

SKUFFET: Renate og Tore synes det er skuffende at de måtte mase seg til oppfølging.

Foto: Roar Strøm / NRK

I mars 2020 døde babyen til Tore og Renate i forbindelse med fødselen på Molde sjukehus. De mange og lange timene inne i mors mage førte til at den friske gutten fikk alvorlig hjerneskade og døde.

Denne alvorlige hendelsen har blitt granska av Statsforvalteren i Trøndelag, og fylkeslegen har sagt at babyen kunne ha overlevd om de hadde fått den hjelpa de trengte.

I tida etter tapet opplevde foreldrene at de ikke fikk den oppfølging de hadde behov for.

– Vi hadde ønska å bli møtt med respekt, at noen tok ansvar for det som hadde skjedd, og at noen kunne følge oss opp i ettertid. Men det opplevde vi ikke, sier Tore.

De hadde ett møte med sykehuset etter at barnet døde. Etter det var deres eneste oppfølging at de fikk tilsendt rapporter og dokumenter.

– Det er skuffende at vi som offer må nesten mase oss til oppfølging. Vi har ikke fått tilbud, vi har måtte hente det selv.

– Sterkt beklagelig

Statsforvalteren i Trøndelag beskriver god oppfølging slik i granskingsrapporten:

«At hjelpen skal være tilstrekkelig omsorgsfull, innebærer også at man blant annet skal følge opp pasienten med henvisninger der dette er nødvendig, ta kontakt når dette er avtalt, samt gi informasjon (...)»

Sykehusdirektøren i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, synes saken er fryktelig trist.

– Det er sterkt beklagelig at oppfølgingen ikke har blitt gjort på en god nok måte i en så sårbar situasjon som de har vært og fortsatt er i, sier Bakke.

Også Statsforvalteren i Trøndelag kritiserer Helse Møre og Romsdal for den manglende oppfølginga.

(...) kan tyde på at ivaretakelsen av pasienten ikke har vært tråd med god praksis, verken underveis i fødselen eller i tiden etter hendelsen.

Avgjørelse i tilsynssak, 26.05.2021

Tok kontakt selv

Tore og Renate fikk svar på en del spørsmål da statsforvalteren kom med sin rapport. I tillegg ringte de direkte til sykehusdirektøren selv og ba om et møte.

– Øyvind Bakke møtte oss med respekt, og vi fikk komme inn når vi ønska det. Vi hadde et veldig fint og troverdig møte med han, og vi følte at vi ble tatt på alvor. Det betydde veldig mye for oss at han hørte på oss, forteller Tore.

Men selv om sykehuset beklager, er det ikke nok for foreldreparet.

– Det burde vært gjort for lenge siden. Den beklagelsen burde ha kommet i fjor, sier Tore.

Ifølge sykehusdirektøren er de svært opptatt av å lære av tilbakemeldinger og feilene de gjør, slik at sjansen for at slike hendelser skjer igjen, blir mindre.