B-ruta i gang igjen

Det er normal trafikk i ferjesambandet Festøya-Solavågen igjen etter at B-ruta har vore innstilt på grunn av tekniske problem.