Avviser tilbud fra Driva Drift

UDI har avvist anbudet fra Driva Drift AS om å drifte en særskilt bo- og omsorgsløsning i lokalene som tidligere har huset Sunndal Asylsøkermottak. Det går frem av et brev til Sunndal kommune, skriver Driva. Det står ikke noe om hvorfor anbudet ble avvist. Det skapte sterke reaksjoner i kommunen da forslaget om å starte et mottak for truende og voldelige asylsøkere i det nylig avvikla asylmottaket.