Avviser bestemora sitt krav

Advokaten til barnevernet i kommunen, Frode Lauareid, meiner foreldra har så mykje kontakt med barnet sitt, at ikkje bestemora kan krevje samvær i tillegg. Lauareid sa i Høgsterett også at bestemora får vere med på desse møta, og difor ikkje har behov for eige samvær. Foreldra til barnet i fosterheim er no på tre timar, seks gongar i året. Ei bestemor på Sunnmøre kjempar for retten til å sjå barnet, som blei akuttplassert i fosterheim då ho var 3 månader gamal.

Frode Lauareid
Foto: Privat