NRK Meny

Avviklar Melshorn Hotell som mottak

Mottaksleiar Linda Haddal Røssevoll ved akuttmottaket på Melshorn Hotell stadfester at mottaket er i ferd med å bli tømt for asylsøkjarar, i tråd med viljen til UDI. Akuttmottaket vart opna 7. desember i fjor, og hadde på det meste 110 asylsøkjarar. Dei siste dagane har 62 av dei reist til eit nyoppretta mottak i Snåsa, det skriv Vikebladet.

Melshorn hotell blir akuttmottak
Foto: Frode Berg / NRK