Avvik på Ålesund vannverk

Mattilsynet hadde kontroll på Ålesund vannverk den 9. september, og der fant de avvik. Det skriver Sunnmørsposten. Fra 2016-2019 har de ikke revidert internkontrollen på bruket. Dette er viktig for å tilpasse, justere og forbedre rutinene og sikre at internkontrollsystemet eller deler av det blir evaluert hvert år, skriver Kristin Ness i Mattilsynet.