Hopp til innhold

Avventer flere anmeldelser i Bingsa-saken

Kontrollutvalget i Ålesund kommune vil avvente Arbeidstilsynets tilsyn før flere eventuelt blir anmeldt i den såkalte Bingsa-saken.

Torgrim B. Finnes

KONTROLLUTVALGET: Leder av kontrollutvalget, Torgrim Finnes, og resten av de fremmøtte besluttet å stenge fredagens møte for pressen. Her kom de frem til at de vil vente på Arbeidstilsynets tilsyn før flere blir anmeldt.

Foto: Magnus Gamlem / NRK

Per Oskar Slinning, teamleder for næringsavfall på Bingsa.

ANMELDT: Teamleder for Bingsa-Næring, Per Oskar Slinning, er anmeldt mistenkt for korrupsjon.

Foto: Frode Berg / NRK

Bare noen hundre meter unna renovasjonsanlegget, diskuterte kontrollutvalget i Ålesund kommune fredag den såkalte Bingsa-saken.

Tidligere på dagen kom det frem at rådmannen anmelder teamlederen ved Bingsa-Næring, Per Oskar Slinning, for mistanke om korrupsjon, og kontrollutvalget tar dette til etterretning.

En eventuell anmeldelse av virksomhetsleder, Sigrun Jahren, for mistanke om brudd på arbeidsmiljøloven, ble også diskutert. Men kontrollutvalget er avventende i saken.

«I spørsmålet om andre i kommunen bør anmeldes finner kontrollutvalget det hensiktsmessig å avvente resultatet av Arbeidstilsynets nært forestående tilsyn», heter det i vedtaket fra fredagens møte.

Omfattende avsløringer

Astrid Eidsvik

RÅDMANN: Astrid Eidsvik og Ålesund kommune har anmeldt teamleder ved Bingsa, Per Oskar Slinning. Hun var tilstede på fredagens møte.

Foto: Magnus Gamlem / NRK

Bingsa er renovasjonsanlegget i Ålesund kommune, og de siste ukene har kommunen selv og mediene avslørt ulovlig bruk av overtid og brudd på lov om offentlige anskaffelser ved anlegget.

I midten av april avdekket kommunerevisjonen at selskapet OK Entreprenør hadde fått oppdrag for nesten 24 millioner kroner uten kontrakt eller anbudsrunde på avfallsanlegget. Samtidig hadde selskapet utført arbeid hjemme hos teamleder Slinning.

I fredagens møtevedtak kommer sier utvalget at de vil behandle revisorens rapport senere.

«Etter at kommunerevisjonen har ferdigstilt sitt arbeid vil kontrollutvalget ta opp til behandling revisors rapport, samt øvrige forhold som måtte være kommet til i saken», heter det i vedtaket.

– Dette gjelder i forhold til overtid, presiserer Finnes.