Avtale trolig avklart i dag

I løpet av dagen blir trolig avtalen mellom UDI og Ålesund kommune om etablering av et akuttmottak endelig avklart. Det opplyser strategi- og utviklingssjef i Anne Mette Liavaag i kommunen. Det er aktuelt å etablere et mottak for inntil 500 asylsøkere i storhallen i Ålesund. Når avtalen er ferdig forhandlet, blir det klart hvor mange som kommer til Ålesund og når de kommer.