Avskiltet bil etter kollisjon

Kjøretøyene i kollisjonen ved Årø i Molde hadde fått mindre materielle skadet. Det ene kjøretøyet ble avskiltet, men det ikke opprettet sak på hendelsen, opplyser politiet. De involverte partene fylte ut skademelding.