Avgjerd om asylmottak drøyer

Om det blir nytt asylmottak for 100 asylantar i Halsa blir ikkje avgjort før mot slutten av neste veke. Regiondirektør i UDI, Rune Vordahl, seier det tek tid med forhandlingar før ein kan kome fram til ei avgjerd.

Han avviser at det tragiske hendinga med ein asylsøkar som drap tre menneske på ein buss i Sog og Fjordane sist veke, påverkar prosessen med kvar nye asylmottak skal vere.