Avfallsproblem kan gi inntekt

20 prosent fiskeslam blanda med husdyrgjødsel kan gjøre det lønnsomt å produsere biogass på gårdene. Det viser forsøk ved Nibio sin forskingsstasjon på Tingvoll. Initiativtaker Smøla klekkeri og settefiskanlegg håper å snu avfallsproblemet til ei miljøvennlig inntektskjelde. Oppsamling av fiskeslam kan også redusere avfallsproblem i oppdrettsnæringa og bidra til å løse fosforkrisa, skriver Nibio på hjemmesida si.

Forsingsstasjon ved Nibio
Foto: Peder Gjøstøl Iversen