Avdekte lovbrot

Eit tilsyn som fylkesmannen gjennomførte avdekte sprik mellom plan og praksis i Aleris sine lokale barnevernsinstitusjonar i Fræna, Eide og Molde. Det avdekte også manglar i oppfølginga av vedtak og dokumentasjon av arbeid med barna. Det skriv Romsdals Budstikke (krev innlogging). Til avisa seier Aleris at dei tek saka på alvor og at dei jobbar med å rette opp lovbrota som blei avdekt under tilsynet.

Barnevern illustrasjon
Foto: NRK