Avdekket mange feil og mangler

Det ble avdekket mange feil og mangler da Statens vegvesen gjennomførte kontroller i Møre og Romsdal i dag. Blant annet ble det avdekket kjøring uten førerkort, manglende EU kontroll, trimmimg av ATV, ulovlig ombygging av personbiler, solfilm på vinduer. Det var også flere tilfeller av manglende bruk av bilbelte, opplyser Statens Vegvesen.