Avdekket flere mangler i kontroll

Da Statens Vegvesen hadde kontroll i Romsdalen onsdag kveld ble det avdekket en rekke uregelmessigheter. Blant annet juks med kjøre og hviletid, alvorlige feil på bremser, dårlig lastsikring, En sjåfør manglet tillatelse til å kjøre i EU.