Av vegen ved Festøy ferjekai

Ein bil køyrde av vegen ved Festøy ferjekai i Ørsta etter midnatt. Meldingane gjekk dels på at bilen hadde køyrt i grøfta, og dels i fjellveggen. Både føraren og passasjeren i bilen hadde tatt seg ut. Ifølge brannvesenet var det svært glatt på staden.