Aukra kommune har landets dårligste service

Forbrukerrådet har testet alle landets 428 kommuner på service, tilgjengelighet og informasjon. Aukra kommune fikk dårligst poengsum og havnet på bunnen av tabellen.

Kommunehuset i Aukra

Her ved kommunehuset i Aukra har de landets dårligste service. Ordfører Bernhard Riksfjord, lover de skal bli bedre.

Foto: Are Haukaas

Bernhard Riksfjord

Bernhard Riksfjord, ordfører i Aukra kommune, lover de skal bli bedre.

Foto: Gunnar Sandvik

– Dette er altfor dårlig. Det er det ikke tvil om, sier ordfører i Aukra, Bernhard Riksfjord.

Ordføreren sier at ingen i kommunen er fornøyd med hjemmesiden til kommunen der han mener tilgjengeligheten for publikum ikke er god nok.

– Men vi har som mål å jobbe oss oppover, for dette er ikke godt nok, sier ordføreren.

Spurt om priser og åpningstider

I testen har Forbrukerrådet utgitt seg for å være privatpersoner, og henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post, telefon og via kommunenes nettsider. Kommunene er testet på service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet.

Se alle resultatene her.

Randi Flesland

Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

Foto: Katarina Theis-Haugan / NRK

– Vi har henvendt oss med spørsmål folk flest lurer på, som prisinformasjon om skolefritidsordningen, saksbehandlingstid for byggesak og åpningstider i svømmehallen, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

Aukra fikk kun 26,8 av 100 poeng

Best ut kommer Buskerud-kommunen Rollag, som får 88,9 av 100 mulige poeng i testen. I testen til Forbrukerrådet får Aukra bare 26,8 poeng.

– Grunnen er at i dagens samfunn kreves det at når en går inn på en hjemmeside, eller du går inn for å bli litt oppdatert, er det forventet at en skal få de opplysningen og den hjelpen som er nødvendig. Der er vi ikke gode nok, sier han.

– Men det er ikke bare hjemmesiden som er testet. Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunen også på telefon og e-post. Er det personavhengig dette?

– Nei, det skal ikke være det. Når man henvender seg til oss skal man få den kontakten og de opplysningen så snart som mulig, og så godt som mulig. Så når vi ikke er bra nok på dette så er jeg sikker på at det er vilje til å bli bedre på dette, sier han .

Ordføreren mener at når resultatet er så dårlig som sisteplass så er det bare en vei å gå.

– Vi er jo nødt å gå oppover når vi er så dårlig, sier han.

– Står ikke på penger

Ordføreren vil ikke gå i detalj på grunnen til dette resultatet.

– Dette står ikke på pengeressurser. Vi har erkjent at vi har et forbedringspotensiale. Det har ingenting med økonomi å gjøre. Alle parter er klar over at dette ikke er godt nok, sier Riksfjord.

Hvor viktig er det å være tilgjengelig for innbyggerne sine og gi god informasjon?

– Vi vet at dette er viktig, alle vet det. Det er viktigere enn man tror. Dette er noe vi må bli bedre på, sier han.

Kun 36 av 428 kommuner godkjent

Kommunene som gjør det dårligst i testen, er Sirdal med 28,4 poeng, Moskenes med 28,3 poeng og Aukra altså med 26,8 poeng.

Flere småkommuner hevder seg i toppen, men det er en klar tendens at store kommuner, i snitt, gjør det bedre enn de små.

Forbrukerrådet gir godkjent-karakter dersom en kommune oppnår minst 75 poeng.

Det betyr at vi har blitt godt hjulpet med minst tre fjerdedeler av henvendelsene våre. Såpass må du som innbygger kunne forvente, sier Flesland.

Men kun 36 av landets 428 kommuner får godkjent poengsum i testen til Forbrukerrådet.

Må bli mer bevisste på å gi god informasjon

Forbrukerrådet krever at kommunene må bli mer bevisste på viktigheten av å gi innbyggerne god informasjon og service. De aller fleste kommunene leverer en altfor dårlig tjeneste på dette området.

– Det skal være lett for innbyggere å komme i kontakt med kommunene. Da må kommunene ha gode nett- og telefonløsninger, og gi gode svar, sier Flesland.

Ålesund best i Møre og Romsdal

Ålesund er kommunen i Møre og Romsdal som kommer best ut i testen med en 26. plass. Da NRK ringte sentralbordet til Ålesund kommune for å gratulere ble Kirsti Haga veldig glad.

– Det e helt fantastisk. Det gjør hverdagen bedre, sier hun.

Og forteller at service har de fokus på.

– Vi er inngangsporten til kommunen, sier Haga.

Se oversikten over kommunene i Møre og Romsdal her.