Hopp til innhold

Aukra berger gullskatten

Aukra kommune får beholde gullskatten fra Ormen lange-anlegget på Nyhamna. Ordfører Bernhard Riksfjord er trygg på at Regjeringa viderefører eiendomsskatten som sikrer kommunen 140 millioner hvert år – i alle fall ut denne stortingsperioden.

Bernhard Riksfjord

– Jeg våger å kunne ta en liten seier sammen med andre på dette området nå, sier ordfører Bernhard Riksfjord i Aukra.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Aukra har investert i hundrevis av millioner etter at skattepengene begynte å strømme inn fra landanlegget til Ormen Lange på Nyhamna.

Dette er eiendomsskatt fra det som kalles verker og bruk – ei ordning som har sikra kommuner med industrianlegg kjærkomne skatteinntekter gjennom 100 år.

Ville fjerne ordninga

Brann- og ambulansestasjon Aukra

Ny brannstasjon og ambulansestasjon i Aukra åpner om få uker.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Men med regjeringsskifte kunne den tradisjonsrike skatteordninga stå for fall. I regjeringserklæringa står det at samarbeidspartia vil «Frita fastmonterte, ikke-integrerte maskiner fra eiendomsskatt i industrianlegg».

Et slikt fritak ville bety stopp i store deler av pengestrømmen inn i kommunekassa til Aukra kommune – om lag 100 millioner kroner mindre hvert år.

Omfatter mange kommuner

Men Aukra er bare én av 324 norske kommuner med slike eiendomsskatt-inntekter. Frykten har derfor vært stor i mange av kommunene, som er helt avhengig av slike skatteinntekter, for at den lukrative ordninga skulle forsvinne.

Aukraordfører Bernhard Riksfjord har argumentert kraftig for å bevare ordninga. Han har gjennom lang tid, og helt opp til de siste dagene vært i en rekke møter og seminar der eiendomsskatten har vært tema.

– Jeg våger å kunne ta en liten seier sammen med andre på dette området nå, sier han. Slik jeg ser situasjonen vil eiendomsskattinntektene bli videreført som før i denne perioden, sier Riksfjord. Dette har vi fått avklart i løpet av de siste dagene i aktuelle møter i Oslo.

Nyskolen på Aukra

Nyskolen på Aukra til flere hundre millioner kroner.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Riksfjord sier han har vært i utallige møter med Finansdepartementet, politiske miljø og omtrent samtlige parti, og andre for å forklare og formidle at denne rettigheten må en ikke ta vekk fra de lokale og impliserte kommunene.

Bred støtte

Vi har fått god støtte fra mange og har hatt et nært samarbeid med interesseorganisasjonen for ilandføringskommunene NPK og advokatene deres, vindparkkommuner, kraftkommuner, KS og i tillegg mange andre aktører på alle nivå innen riks- og regionalpolitikk og næringsliv.

– Vi er mange som har kjempa for å kunne opprettholde og videreføre denne ordninga. Jeg er sjølsagt glad og så langt letta, sier Riksfjord. Men det kreves fortsatt, slik jeg ser det, at vi er parat og klar til å være på barrikadene om noen igjen ville foreslå/ forsøke å fjerne denne lokale rettigheten som eiendomsskatten er, sier Bernhard Riksfjord.

– Jeg føler akkurat nå en stor og også personlig glede og lettelse for hele regionen, sier aukraordføreren. I tillegg til at Aukra sjøl har stor nytte av pengene, betyr skatteinntektene fra landanlegget på Nyhamna at Aukra også kan bidra med betydelige beløp til regional utvikling – om lag 20 millioner kroner årlig, og tillegg til Møreaksen direkte fra Aukra kommune 30 millioner årlig.

Aukraordfører om eiendomsskatt