Auke i nyetableringar

I følgje tal frå SSB, er det ei auke i nyetablerte bedrifter på 4,5 % i Møre og Romsdal. May-Britt Roald, leiar av gründerhjelpa hoppid.no, meiner auken har klar samanheng med nedgangen i oljeindustrien. – Det er positivt å sjå at folk ser moglegheiter i nedgangstider og at dei omstiller seg. No er tidspunktet rett for å realisere draumen om å etablere eiga bedrift, seier Roald.

May Britt Roald
Foto: Gunnar Sandvik / NRK