Auke for GIEK

Regjeringa foreslår å auke rammene for byggelånsgaranti-ordninga for bygging av skip. Raummen skal aukast frå 5 til 7 milliardar kroner. Formålet med garantiordninga er å sikre at norske skipsverft kan tilby ei tryggare finansiering av skip som skal byggast. Verfta blir dermed meir konkurransedyktige ved at dei er i betre stand til å tilby finansiering av skipa.