Åtvarer sterkt mot utsetting

Legeforeininga i fylket åtvarer sterkt mot ei langvarig utsetting av tomtevalet. Samtidig er dei skeptiske til helseministeren sin plan om å kome med ei endeleg avgjerd allereie på fredag.