NRK Meny
Normal

Asylsøkere med høyere utdanning får høgskoletilbud

Meningsløst å la ressurssterke personer stå på vent, sier prosjektleder ved Høgskulen i Volda. Engelsklæreren Rajeh fra Syria gleder seg til å møte andre akademikere.

Engelsk lærer fra Syria

Engelsklærer fra Syria: Rajeh El Rajeh (t.h.) er bosatt ved Volda statlige mottak for asylsøkere, og er veldig fornøyd med tilbudet fra Høgskulen.

Foto: Erlend Tro Klette

Rundt tretti asylsøkere med høyere utdanning fra sine hjemland får tilbud om å delta i et faglig og sosialt prosjekt ved Høgskulen i Volda. Under fanen VUC Global Forum skal Høgskulen en gang i uken arrangere et akademisk møtested for asylsøkere med formell kompetanse. Det skal holdes et diskusjonsforum med nytt tema hver uke, ledet av professorer innenfor forskjellige fagfelt.

Engelsklæreren gleder seg til akademiske utfordringer

Rajeh El Rajeh (36) har en bachelorgrad i engelsk litteratur fra Syria, der han jobbet som engelsklærer. Han flyktet fra hjemlandet og endte opp i Volda, der han har ventet på behandling av asylsøknaden sin siden oktober 2015. Nå gleder han seg til å møte fagfolk fra hele verden.

– Det virker veldig spennende, jeg ser frem til å diskutere med andre akademikere igjen.

Rajeh er bosatt sammen med broren Saad (27), som nesten var ferdig med sin bachelorgrad som petroleumsingeniør da brødrene flyktet fra Syria. De er ikke de eneste i boligen, som eies av Volda statlige mottak, med formell kompetanse fra hjemlandet. Begge bruker mye av tiden hjemme på å spille sjakk med Mohammdnour Shatto, som er utdannet psykolog. Saad er begeistret for at Høgskulen vile hjelpe dem med å få godkjent utdanningen sin.

– Selv om jeg ikke kan fullføre ingeniørgraden min i Norge uten oppholdstillatelse, er det godt å få vite hvordan vi må gå frem. Prosessen er vanskelig å forstå for oss, sier 27-åringen.

Språklige utfordringer det største hinderet

Utdannet psykolog

Utdannet psykolog: Mohammdnour Shatto (31) spiller sjakk i leiligheten han deler med seks andre, rett rundt hjørnet fra Volda Statlige Mottak.

Foto: Tiril Mettesdatter Solvang

Brødrene Rajeh snakker litt norsk, men behersker engelsk flytende. Mohammdnour derimot, snakker kun arabisk og kurdisk. Rajeh innrømmer at språkforskjellene er et stort hinder for asylsøkere som vil integreres i det norske samfunnet.

– Det er mange av oss som har mastergrader og bachelorgrader. Problemet er at de fleste har studert på morsmålet sitt. Derfor er det veldig viktig at vi lærer oss norsk, så vi kan bruke utdanningen vår i Norge.

Deltagerne i VUC Global Forum skal møtes for første gang på onsdag. Da blir det et informasjonsmøte om hvordan asylsøkerne kan få godkjent utdanningen sin her til lands. Fra og med uken etterpå vil det være faglige opplegg med veiledning fra professorer, der deltagerne selv også vil bidra.

– Vi skal gi presentasjoner av våre egne kulturer, så vi kan diskutere syrisk kultur en uke og norsk politikk den neste. Det er mange forskjeller og sikkert en god del likheter mellom oss, så det er flott at vi får mulighet til å utforske det sammen.

Rajeh er i tillegg tillitsvalgt for de syriske asylsøkerne ved mottaket. Han merker at interessen for VUC Global Forum er stor.

– Mange jeg har snakket med er veldig positive. Det skal bli godt å komme tilbake til et akademisk miljø med utdannede mennesker.

Veldig mange ønsker å studere og jobbe

Ellen Hesselberg

Ellen Hesselberg

Foto: Erlend Tro Klette

VUC Global Forum er et samarbeid mellom Høgskulen og Volda statlige mottak, der Ellen Hesselberg er aktivitet- og bosettingsansvarlig. Hun er veldig positiv til at asylsøkerne skal få utfolde seg akademisk.

– Jeg håper at de skal føle at de gjør noe nyttig mens de bor på mottak.

Hesselberg syns prosjektet som starter på onsdag er kjempespennende. Hun påpeker at beboerne på mottaket er ressurssterke og tror de vil passe godt inn i Høgskule-miljøet.

– Veldig mange skulle gjerne begynt rett på universitet eller i jobb. De er vant til å studere og vant til høyt press.

– Meningsløst å la flinke folk stå på vent

Som et resultat av flyktningkrisen i Syria har det kommet mange flere asylsøkere til Norge enn vanlig. Resultatet er at ventetiden for dem som har søkt om oppholdstillatelse blir enda lengre.

Arne Humberset er leder for Internasjonalt Kontor ved Høgskulen i Volda, og er en av initiativtagerne til VUC Global Forum. Han ønsker å gi asylsøkere og flyktninger med høy kompetanse et sosialt og akademisk tilbud.

– Vi har mange ressurssterke personer i lokalsamfunnet som står på vent. Det er helt meningsløst, sier Humberset.

Nyttig tiltak også for Høgskule-elever

Han gleder seg til å starte prosjektet denne uken, og håper på at også de norske studentene vil bli engasjert til å delta i diskusjonsforumene utover våren.

– Det er veldig aktuelt for studentene våre å delta i diskusjonene. Fremtidens lærere må være vant til å håndtere barn med ulik kulturell bakgrunn, for eksempel. Derfor tror jeg at prosjektet har nytte for mange flere enn bare asylsøkerne.

Humberset er spesielt fornøyd med at de gir ressurssterke mennesker en mulighet til å integreres i Høgskule-miljøet mens de venter på søknadsbehandling.

– Det er vanskelig å inkludere asylsøkere i et tradisjonelt utdanningsløp, siden de plutselig kan bli flyttet om seks måneder. Derfor er vi veldig glade for å kunne tilby et sosialt møtested der kompetente asylsøkere kan få faglige utfordringer.

Han påpeker at juridiske problemer gjør det praktisk talt umulig å innlemme asylsøkere som studenter ved Høgskulen. Ifølge prosjektlederen jobber alle professorer og fagpersoner i prosjektet derfor på frivillig basis.

– Mange vil gjerne bidra til dette prosjektet. Deltagerne får ingen formell grad for å møte opp, men det er en god måte å møte og utfordre hverandre på. Forhåpentligvis er dette et bedre alternativ enn å bare sitte og vente, sier Humberset.

Mer informasjon om prosjektet kan finnes på VUC Global Forum sin Facebook-side.