Arkeologiske undersøkelser på sykehustomta

– Det er ikke det høyeste potensialet for å finne noe akkurat her, sier arkeolog Kristoffer Rantala.

Arkeologisk utgraving på Hjelset

HJELSET: De arkeologiske undersøkelsene på sykehustomta på Hjelset er i gang.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Den arkeologiske kartleggingen på sykehustomta på Hjelset er i gang, men arkeologen tror sjansene er små for å finne noe.

– Vi ser for oss at på akkurat på dette området her kan det finnes rester etter en bygning. Forundersøkelser har vist at det ikke er noe her å finne, sier arkeolog Kristoffer Rantala.

I nærmere to uker skal det graves på tomta for å lete etter nye kulturminner. I 2013 fant en rester etter en rundt 4000 år gammel gård på Hjelset.

– Jeg skal få litt avklaring på det funnet nå, men om vi finner noe akkurat her kan jeg ikke svare på, sier Rantala.

Kristoffer Rantala

Arkeolog Kristoffer Rantala tror det blir en rask affære å kartlegge sykehustomta

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Skal ikke grave opp alt

I kartleggingen skal ikke hele tomten graves ut.

– Nå graver vi med en gravemaskin, eller såkalt sjakting. Så det kommer til å bli flere striper bortover tomten, sier Rantala.

Det mest spennende Rantala har gravd frem var på Valderøya.

– Nede på Valderøya dukket det opp et oldtidsfunn i fjor høst, som stammet fra overgangen mellom steinalderen og bronsealderen. Slike funn ligger gjerne i myr, så det er ikke så ofte vi arkeologer finner det.

Helse Møre og Romsdal skal annonsere oppstart av regulering for sykehusområdet på Hjelset i høst. Arbeidet med reguleringsplanen vil holde fram i 2017 og planlagt byggestart for akuttsykehuset er siste halvdel av 2018.

Arkeologisk utgraving på Hjelset

SJAKTING: Den arkeologiske kartleggingen utføres ved bruk av gravemaskin. De skal ikke grave over hele tomten.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK