Arbeidsulykke på gard

  • Flogen til sjukehus

    Ein mann vart flogen til sjukehuset i Ålesund, etter at han ramla ned frå eit tak på ein gard på Rovde i Vanylven. Politiet veit ikkje noko om skadeomfanget. Arbeidstilsynet er varsla.