NRK Meny
Nav
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Arbeidsledighet i Møre og Romsdal

 • Arbeidsledigheten er 2,6 prosent

  Ved utgangen av juli var det 3617 personer helt uten arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstokken. 605 personer deltar i ulike arbeidsmarkedstiltak slik at brutto-ledigheten er 4222 personer.

  NAV
  Foto: Haavard Jangaard Strand / NRK
 • Nedgang i arbeidsløysa i fylket

  Arbeidsløysa i fylket har gått jamt ned i eitt og eitt halvt år, og er no nede i 2,2 prosent. Dette gjeld både for Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Nav har satsa særleg på unge under 30, mot innvandrarar utanfor EØS og mot dei som har vore arbeidsledige lenge, og for alle desse gruppene har det vore ei god utvikling det siste året.

 • Nedgang i arbeidsløysa

  I mai var det nesten 400 færre arbeidsledige i Møre og Romsdal samanlikna med mai i fjor. Det har vore samanhengande nedgang i arbeidsløysa i fylket i heile år, seier fylkesdirektør Stein A. Veland i NAV. Møre og Romsdal er no på landsgjennomsnittet når det gjeld arbeidsledige, etter å ha lagt litt over snittet. I mai var det i alt 3 067 personar heilt utan arbeid i fylket.

  Stein Veland
  Foto: Heidi Fagna / NRK
 • – Bedriftene er mer optimistiske

  Navs Bedriftsundersøkelse for 2018 viser at bedriftene her i fylket er mer optimistiske enn i fjor og året før. Nesten 800 bedrifter har svart på årets undersøkelse. – Dette er, sammen med reduksjon i ledigheten og flere utlyste stillinger, bekreftelser på at det nå går bedre i næringslivet i Møre og Romsdal. Vi ser også at store aktører melder om nye kontrakter og mer arbeid, sier sier fylkesdirektør Stein Veland.

  NAV-logo
  Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK
 • Fleire unge i arbeid

  Talet på faktiske arbeidsledige i fylket har gått ned med 149 personar siste månaden. I april er det vel 3 450 personar utan arbeid, og det er omlag uendra frå førre månad, men ned med over 19 prosent frå same månad i fjor. Mellom anna har fleire under 30 år kome i arbeid, melder Nav.

  Nav-logo på vinduer på Nav-kontor.
  Foto: Fredrik Hansen / NRK