NRK Meny
Nav
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Arbeidsledighet i Møre og Romsdal

 • – Bedriftene er mer optimistiske

  Navs Bedriftsundersøkelse for 2018 viser at bedriftene her i fylket er mer optimistiske enn i fjor og året før. Nesten 800 bedrifter har svart på årets undersøkelse. – Dette er, sammen med reduksjon i ledigheten og flere utlyste stillinger, bekreftelser på at det nå går bedre i næringslivet i Møre og Romsdal. Vi ser også at store aktører melder om nye kontrakter og mer arbeid, sier sier fylkesdirektør Stein Veland.

  NAV-logo
  Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK
 • Fleire unge i arbeid

  Talet på faktiske arbeidsledige i fylket har gått ned med 149 personar siste månaden. I april er det vel 3 450 personar utan arbeid, og det er omlag uendra frå førre månad, men ned med over 19 prosent frå same månad i fjor. Mellom anna har fleire under 30 år kome i arbeid, melder Nav.

  Nav-logo på vinduer på Nav-kontor.
  Foto: Fredrik Hansen / NRK
 • Positivt i Kristiansund

  Arbeidsløysa i fylket er omlag den same som førre månad, seier fylkesdirektør Stein Veland i Nav. Men han peiker på at den gode utviklinga i Kristiansund held fram. Der har talet på arbeidslause gått ned med 32 siste månaden, og med 169 siste året. Kristiansund har likevel høg arbeidsløyse, og situasjonen er også alvorleg for Herøy, Ulstein og Hareid. Totalt i mars er det vel 3 600 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal.

 • Framleis nedgang i arbeidsløysa

  Trenden med redusert arbeidsløyse held fram og ved utgangen av februar var det 300 færre arbeidsledige samanlikna med januar. Nedgangen har vart sidan januar i fjor. Også kommunar med høg arbeidsløyse, som Kristiansund, Hareid og Ulstein, har hatt nedgang siste månaden, viser tala frå Nav. Det er no vel 3 640 heilt utan arbeid i fylket.

  NAV-logo
  Foto: Else Jorunn Saga / NRK
 • Trur på nedgang i 2018

  Arbeidsløysa har auka frå 2,4 til 2,8 prosent frå desember til januar. – Dette er vanleg fordi mange kontraktar går ut ved nyttår, seier fylkesdirektør Stein Veland i Nav. Samanlikna med same tid i fjor er 1165 færre arbeidslause, og Veland har tru på at nedgangen held fram i løpet av året.

  Nav-skilt
  Foto: Hans Erik Weiby