Arbeiderpartiet med fødemøte 1.mai

Fylkesstyret i Arbeiderpartiet har kalla inn til ekstraordinært møte i morgon kveld, 1. mai. På agendaen står nasjonal sjukehusplan. Bakgrunnen for møtet skal være utviklinga i saka om fødeavdeling i Kristiansund. Arbeiderpartiet sentralt vil ikkje støtte lokalpartiet om at Kristiansund skal ha fødeavdeling når fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal står klart.

Skisse SNR
Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal