Arbeider ikke som sykepleiere

Ti år etter endt utdannelse jobber 21 prosent av sykepleierne ikke i helsetjenesten, ifølge en ny studie fra SSB. Samtidig øker behovet for sykepleiere. Statistisk sentralbyrå (SSB) har fulgt de 3.452 sykepleierne som var nyutdannet våren 2004. Ti år etter endt utdanning var 710 av dem utenfor jobb i helsetjenesten. Litt under halvparten av disse (323) var ikke i arbeid i det hele tatt, mens over halvparten (387) jobbet i andre næringer. Samtidig viser andre beregninger at behovet for sykepleiere kommer til å øke framover som følge av økt levealder og en sterk økning i antall eldre.

Sykepleie illustrasjonsfoto
Foto: Tore Meek / NTB scanpix