Arbeid løyste ut alarm

Brannmeldinga ved Rosekyrkja i Stordal skuldast arbeid på anlegget. Det var altså ikkje brann, melder 110-sentralen i Møre og Romsdal.