Åpnet nytt fortau på Hjelset

600 meter med nytt fortau langs den svært trafikkerte E39 på Hjelset i Molde ble åpnet i dag. Barn fra Hjelset barnehage feiret med sang, og ordfører Torgeir Dahl (H) åpnet fortauet. Prosjektet til rundt 19 millioner kroner er den største satsinga for myke trafikanter på gang- og sykkelveger i Møre og Romsdal i år.

Ordfører Torgeir Dahl i Molde åpner nytt fortau på Hjelset
Foto: Gunnar Sandvik / NRK