NRK Meny
Normal

Flere skal få høre bedre

Mange av oss utsetter å sjekke om vi hører godt nok. Nå kan du i alle fall ikke skylde på lang ventetid hos spesialistene. Tirsdag åpnet ny hørselsentral i Ålesund.

Adm. dir i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme åpnet Hørselsentralen

ÅPNING: Adm. dir i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme åpnet Hørselsentralen

Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK

Mer plass, flere spesialister, og flere måleapparater. Det er medisinen Helse Møre og Romsdal satser på i den nye hørselsentralen ved sjukehuset i Ålesund.

Avdelingssjef ØNH, Odd Arvid Lange

FORNØYD: Avdelingssjef ØNH, Odd Arvid Lange

Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK

Tirsdag åpnet administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme den nye sentralen.

Ventetida på en time hos audiograf har sjukehuset allerede greid å redusere fra 68 uker til 17, men det er fortsatt for mye, hevder avdelingssjef Odd Arvid Lange. Nå utvides staben fra fem til seks audiografer og i tillegg har de ansatt en sekretær som vil redusere audiografenes administrative arbeid. Da får de ta imot pasienter isteden og dette er venta å redusere ventelistene drastisk.

Audiograf Gøril Ohrstrand måler hørsel med nytt utstyr i Hørselsentralen

HØRSELSTEST: Audiograf Gøril Ohrstrand måler hørsel med nytt utstyr i Hørselsentralen

Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK

– Vi står foran en eldrebølge og med den vil det kreves mer av oss for å rekke over alle som vil trenge hørselshjelp, sier Lange. Det nyåpna tilbudet vil etter hans mening være langt bedre rustet for dette. Han utelukker ikke at de vil måtte utvide staben etter hvert, men de nye lokalene vil holde lenge, tror han.

– Vi har tatt imot pasienter her i noen dager og det er en helt ny verden for oss. Og viktigst av alt er det at pasientene våre nå får en langt bedre opplevelse enn det vi har kunnet tilby tidligere, sier avdelingssjefen.

Hørselsentralen i Ålesund har i tillegg til voksne lokale pasienter også et ansvar på fylkesnivå. Alle barn i fylket vil få kontroll og hørselshjelp her ved behov, fra fødsel til skolepliktig alder.