Åpnet for alle kjøretøy

Fv 650 Stavsengfjellet mellom Stordal og Liabygda i Stranda er åpnet for alle kjøretøy. Vegen hadde redusert framkommelighet på grunn av et vogntog som hadde kjørt seg fast.