Åpnet ett felt ved Brusdal

Ett kjørefelt er åpnet ved avkjøringen til Reiakvam i Skodje, på E39, etter en kollisjon. Trafikken blir dirigert forbi, og det er mye kø i begge retninger.